استخدام سه ردیف شغلی
نام و نام خانوادگی: (*)
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه: (*)
ورودی نامعتبر
تعداد افراد تحت تکفل:
ورودی نامعتبر
وزن:
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت: (*)
ورودی نامعتبر
وضعیت تحصیلی: (*)
ورودی نامعتبر
آشنایی با خواندن و نوشتن زبان های خارجه: (*)
ورودی نامعتبر
محل تولد: (*)
ورودی نامعتبر
تعداد فرزندان:
ورودی نامعتبر
وضعیت بدنی:
ورودی نامعتبر
موبایل: (*)
ورودی نامعتبر
محل تحصیل:
ورودی نامعتبر
چنانچه سوابق تحقیقات یا آموزشی یا ابتکاری در زمینه های علمی و فنی دارید ذکر فرمایید.
ورودی نامعتبر
فعالیت مورد علاقه شما در کدام قسمت شرکت می باشد؟
ورودی نامعتبر
چنانچه در دوره های کارآموزش یا تخصصی شرکت کرده اید ذکر فرمایید.
ورودی نامعتبر
حقوق پیشنهادی شما در ماه چقدر است؟
ورودی نامعتبر
تذکر یک: متقاضی مسئولیت شرعی و قانونی مطالب مندرج در پرسشنامه را پذیرفته و در صورت اثبات خلاف هر یک از مطالب فوق شرکت میتواند رسما قرارداد استخدامی را بطور یکطرفه فسخ نماید.

تاریخ تولد: (*) calendar
ورودی نامعتبر
مجرد یا متاهل (*)
ورودی نامعتبر
محل خدمت/ارگان:
ورودی نامعتبر
گروه خونی:
ورودی نامعتبر
ردیف شغلی: (*)
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی:
ورودی نامعتبر
نام پدر: (*)
ورودی نامعتبر
مذهب: (*)
ورودی نامعتبر
وضعیت نظام وضیفه: (*)
ورودی نامعتبر
قد:
ورودی نامعتبر
سال دریافت مدرک: (*)
ورودی نامعتبر
آدرس: (*)
ورودی نامعتبر
میزان آشنایی کار با کامپیوتر و نرم افزارهایی که آموزش دیده اید را شرح دهید:
ورودی نامعتبر
در صورت فوریت دسترسی به شما به چه شخص دیگری میتوان مراجعه کرد؟
ورودی نامعتبر
سابقه کار:
ورودی نامعتبر
بارگذاری سوابق تحقیقاتی:
ورودی نامعتبر
کد امنیتی را وارد کنید: کد امنیتی را وارد کنید:

ورودی نامعتبر
بالا